Category: Hoạt động phong trào

PHAO CỨU SINH ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

“Phao cứu sinh điều khiển từ xa” do nhóm sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM phát triển. Sản phẩm này