Tổng kết chuỗi hoạt động đi bộ đồng hành Chào mừng Kỷ niệm 25 năm thành lập Quận 12, Phường Tân Chánh Hiệp và đi bộ đồng hành Gây quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 (01/4/1997 – 01/4/2022)

Sau một thời gian triển khai, hoạt động đi bộ đồng hành Chào mừng Kỷ niệm 25 năm thành lập Quận 12, Phường Tân Chánh Hiệp và đi bộ đồng hành Gây quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 (01/4/1997 – 01/4/2022) đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn Đoàn viên, Hội viên của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM. Với tổng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” huy động được: 10.150.000 (mười triệu một trăm năm mười nghìn đồng). Tổng lộ trình đi bộ đồng hành: 4,1 kilomet.

(Các đơn vị tham gia chụp ảnh lưu niệm tại Hoạt động)

(Hình ảnh sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hoạt động đi bộ đồng hành chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Quận 12).

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, thiết thực đồng thời giúp chúng ta cải thiện thể lực, nâng cao sức khỏe, lấy lại hứng khởi sau 1 tuần học tập và làm việc vất vả. Qua đó thể hiện tinh thần luôn hăng hái tham gia tình nguyện của sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM nói riêng và sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

(Hình ảnh sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hoạt động đi bộ đồng hành chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Quận 12).