Thông báo tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IX và học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2021 – 2022

- Ký hiệu: 49-TB/ĐTN-BTG

- Ngày ban hành: 06/12/2021