Kế hoạch tổ chức thăm và tặng quà của Đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho nhân dân vùng căn cứ nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Tân Sửu – Năm 2021

- Ký hiệu: 05-KH/ĐTN

- Ngày ban hành: 02/01/2021