Tổng kết hoạt động cùng BIDV – Gây quỹ hỗ trợ sinh viên khó khăn còn ở lại TP. HCM Đợt I

Trước tình hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, nhiều sinh viên theo học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các sinh viên có quê ở tỉnh, thành trong cả nước vì nhiều lý do chưa thể về quê đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trước tình hình này, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường đã có những hoạt động gây quỹ kịp thời nhằm giúp sinh viên vượt qua đại dịch.

Sau 10 ngày triển khai, hoạt động cùng BIDV – Gây quỹ hỗ trợ sinh viên khó khăn còn ở lại TP. HCM Đợt I đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình rất lớn từ các bạn Đoàn viên, Hội viên của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM.

Với tổng quỹ xây dựng được là: 15.000.000 đồng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên đã thực hiện hỗ trợ 50 phần quà đến các bạn Sinh viên gặp khó khăn còn ở lại TP. HCM. Mỗi phần hỗ trợ trị giá 300.000 đồng.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TÀI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÙNG BIDV GÂY QUÝ Há TRỢ SINH VIÊN KHÓ KHĂN CÒN Ở LẠI TP. HỒ’ CHÍ MINH ĐỢT 1) Sau 10 ngày kêu gọi Đoàn Thanh niên -Hội Sinh viên Trường đã gây quý được 15.000.000 tương đương 50 phần há trợ cho sinh viên.'

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên thực hiện hỗ trợ qua hình thức chuyển khoản trong Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 nhằm nâng cao tinh thần phấn đấu, góp sức mình vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh COVID – 19.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong những ngày qua, một số sinh viên ở trọ đã nhận được sự hỗ trợ từ phía Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường. Đa số sinh viên từ các địa phương khác đang ở lại thành phố trong thời điểm này đều có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhu yếu phẩm thiết yếu; tuy nhiên các bạn không đơn độc Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường đã và đang chủ động tổ chức hoạt động hỗ trợ cho sinh viên trong mùa dịch bằng nhiều hình thức khác nhau.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hưởng ứng từ tất cả các bạn sinh viên trong Trường. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự hợp tác từ ngân hàng BIDV.

Những hành động tuy nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn. Hy vọng rằng Việt Nam cũng của chúng ta sẽ sớm vượt được đại dịch.