Tổ chức Hội thi Olympic Tin học cấp trường năm 2021

Kỳ thi “Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam” (OLP) là sáng kiến của Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ giáo dục – Đào tạo nhằm động viên phong trào học tập tin học và khuyến khích các tài năng tin học trẻ. Bắt đầu từ năm 1992, Kỳ thi đã được tổ chức định kỳ hàng năm với sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 30 – năm 2021 sẽ dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 2021 tại Đại học FPT (Hà Nội); (thời gian, hình thức tổ chức thi có thể điều chỉnh theo các quy định phòng dịch Covid 19). Để thành lập đội tuyển trường tham gia kỳ thi này, Nhà trường sẽ tổ chức Hội thi cấp trường năm 2021. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng dự thi:

Tổ chức thi tuyển theo 2 khối:

– Khối chuyên tin: dành cho các sinh viên hệ Đại học thuộc ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính.

– Khối không chuyên tin & Cao đẳng: dành cho các sinh viên nắm 1 hoặc hệ Đại học không thuộc ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính và Sinh viên hệ Cao đẳng thuộc tất cả các ngành.

  1. Nội dung thi:

– Khối chuyên tin: thi lập trình và kỹ năng tin học trên máy tính giải một số bài toán thuộc phạm vi chương trình Tin học đại cương hiện hành và nâng cao. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng là C/C++ hoặc Java.

– Khối không chuyên tin và cao đẳng: Lập trình giải một số bài toán thuộc phạm vi chương trình Tin học đại cương hiện hành và nâng cao. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng là Pascal, C/C++ hoặc Java.

  1. Thời gian, địa điểm và hình thức đăng ký dự thi:

– Thời gian thi: Thông báo sau

– Địa điểm thi: Thông báo sau

– Hình thức đăng ký thi(theo link): https://forms.gle/qfNzUoJZm8oM65Eo6

  1. Tài liệu ôn tập và đề thi mẫu các năm trước:Sinh viên có thể tải theo đường dẫn:

Bước 1: Sinh viên truy cập vào trang http://coding.ut.edu.vn

Bước 2: Sinh viên đăng ký tạo tài khoản. Sinh viên phải điền đầy đủ thông tin.

Bước 3: Sau khi đăng ký tài khoản thành công, sinh viên đăng ký tham gia vào khối thi tương ứng (Vào mục Bài kiểm tra  Đăng ký bài thi chuyên hoặc không chuyên)

  1. Một số quyền lợi khi sinh viên được chọn vào đội tuyển của Trường:

– Được bồi dưỡng thêm về kỹ năng lập trình và thuật toán nâng cao.

– Được hỗ trợ kinh phí khi tham gia ôn luyện.

Nhà trường đề nghị trưởng các khoa quản lý sinh viên thông báo rộng rãi nội dung thông báo này đến toàn thể sinh viên thuộc quyền quản lý của đơn vị.