Tổ chức cuộc thi: “Thiết kế hình ảnh, video truyền thông về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục’’

The create, một sân chơi lành mạnh cho sinh viên có thể tự làm sáng tạo ý tưởng, truyền tải những thông điệp về sứ mệnh, tầm nhìn, lõi giá trị và triết học giáo dục của Nhà trường.

Cuộc thi phải đảm bảo thiết bị, ý nghĩa, phát huy tinh thần sáng tạo sức trẻ ra sức thi đua, góp phần đẩy mạnh những sứ mệnh, tầm nhìn, cốt lõi và triết lý giáo dục của Nhà trường.

Những bài thi này phải được bảo mật những nội dung, ý nghĩa của những sứ mệnh, tầm nhìn, cốt lõi giá trị và triết học giáo dục

Xem chi tiết tại đây

Hãy cùng tham gia cuộc thi chờ đợi “Hình ảnh thiết kế, video truyền thông tin về sứ mệnh, tầm nhìn, cốt lõi giá trị và triết lý giáo dục ”