Tiêu chí Sinh viên 5 tốt năm 2021

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, … Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là 1 cuộc đua lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”.

Nhằm tổng kết, bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2020 – 2021, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM thông báo đến toàn thể sinh viên trường những tiêu chí như sau:

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỖ CHÍ MINH 1 ĐẠO ĐỨC TỐT HỌC TẬP TỐT 2 TIÊU CHÍ 5 HỘI NHẬP TỐT SINH VIÊN 5 TỐT 2021 THỂ LỰC TỐT 3 4 TÌNH NGUYỆN TỐT'

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỖ CHỈ MINH TÌNH NGUYỆN TỐT Tiêu chuẩn bắt buộc: Tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học (có xác nhận HSV Trường hoặc các tổ chức hợp pháp khác). Tiêu chuẩn ưu tiên: Sinh viên tham gia công tác phòng chống dịch Covid -19 xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). Tham gia ít nhất chiến dịch tình nguyện (Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2021 hoặc Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2021) có xác nhận của Hội Sinh viên Trường.'

Không có mô tả ảnh.