KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY NAM KỲ KHỞI NGHĨA (23/11/1940 – 23/11/2021)

“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

Ngày này 81 năm trước, ở miền Nam thân yêu đã nổ ra một cuộc khởi nghĩa mà lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở những nơi đã thành lập chính quyền cách mạng và trong nhiều cuộc biểu tình

Đó chính là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ do Xứ ủy Nam Kỳ của Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương và lãnh đạo.

Khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt vào đêm 22 rạng sáng 23.11.1940 tại hầu hết các tỉnh Nam Kỳ. Ở một số xã, quận, chính quyền địch hoang mang, tan rã, chính quyền cách mạng được thành lập.

Do hỏa lực của địch quá mạnh nên cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị dập tắt.

Mặc dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng khởi nghĩa Nam Kỳ có ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta