Kỷ niệm 76 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2021)

Rạng sáng chính vào ngày này 76 năm về trước, thực dân Pháp tổ chức tấn công Sài Gòn – Chợ Lớn, thực hiện dã tâm xâm lược nước ta lần hai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Nam bộ đã quyết tâm bảo vệ đất nước, ghi dấu mốc son lịch sử với tinh thần “Nam bộ kháng chiến bất diệt”.

Ngay chỉ sau 3 tuần ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 23/9/1945, tiếng nổ súng vang trời trên đất Sài Gòn cùng với ý chí quật cường, đồng bào Nam Bộ, nòng cốt là quân và dân Sài Gòn – Chợ Lớn đã đứng lên chiến đấu, mở đường cho cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ độc lập, tự do dân tộc với quyết tâm “thà chết tự do còn hơn sống nô lệ”

“Lời kêu gọi của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ”, trong đó chỉ rõ: “Độc lập hay là chết… Tất cả đồng bào, già, trẻ, gái, trai, hãy cầm vũ khí xông lên đánh đuổi quân xâm lược… Từ giờ phút ngày, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tiêu diệt giặc Pháp và tay sai của chúng”. Chính thức tuyên bố “Cuộc kháng chiến bắt đầu”. Lời kêu gọi là tiếng súng khởi đầu cho 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ để đi đến ngày khải hoàn của đất nước, Bắc Nam xung họp một nhà. Mang theo niềm mơ ước của Bác và toàn thể nhân dân ta.

Đã 76 năm qua đi, nhưng những chiến công huyền thoại đã vang dội đất Sài Gòn ấy của quân và dân Nam Bộ trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược còn sống mãi và ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son.

Trong tình hình hiện nay, với tình trạng cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã và đang hợp sức để chiến đấu với cuộc chiến tinh thần và thể xác suốt 4 lần đại dịch COVID-19 với nhiều biện pháp nghiêm khắc, mạnh mẽ và quyết liệt như giãn cách xã hội, thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh theo chỉ thị 16, thử xét nghiệm nhanh để tách F0 ra khỏi cộng đồng, giữ gìn “vùng xanh”, triển khai tiêm vắc xin nhanh, hiệu quả thực hiện tốt biện pháp 5K và dần thu được một số kết quả tích cực. Tập trung hành động như bây giờ phải nghiêm khắc triển khai không được lơ là, buông lỏng trước tình hình dịch COIVD-19 đang ngày càng chuyển biến xấu đi, tiếp tục có trách nhiệm thực hiện tốt lời đồng chí Tổng Bí thu Nguyễn Phú Trọng căn dặn: “Đã cố gắng, phải cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết thì đoàn kết hơn và đã quyết tâm thì quyết tâm hơn nữa để kiểm soát dịch bệnh”.

Với tinh thần kháng chiến bất diệt, anh dũng của những ngày Nam Bộ kháng chiến, toàn thể quân và dân của thành phố Hồ Chí Minh sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 và tiếp tục tạo những kỳ tích mới trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Một lần nữa hay nhiều lần nữa, nhân dân Việt Nam ta đã vượt qua không biết bao nhiêu cuộc kháng chiến to nhỏ, để rồi thu lại về những kinh nghiệm sâu sắc và bài học lịch sử quý giá, những điều ấy sẽ được nghiên cứu, kế thừa, phát huy và vận dụng vào sự nghiệp chung của đất nước, xứng đáng mang tên thành phố Bác. Cả nước ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19.

 

Nguồn tham khảo:

  1. Hạnh Quỳnh (22/09/2021), Hào khí Ngày Nam Bộ kháng chiến, trang web baotintuc.vn/, link truy cập https://baotintuc.vn/thoi-su/hao-khi-ngay-nam-bo-khang-chien-20210922062353388.htm
  2. Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (23/9/2021), Kỷ niệm 76 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2021), trang web htv.com.vn/, link truy cập http://www.htv.com.vn/ky-niem-76-nam-ngay-nam-bo-khang-chien-1
  3. Tuấn Anh (22/9/2021), Kỷ niệm niệm 76 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2021), trang web quangngai.dcs.vn/, link truy cập https://www.quangngai.dcs.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/9F2li5r5FPQI/content/nam-bo-khang-chien-hao-khi-va-quyet-tam-bao-ve-nen-oc-lap-tu-do-cua-nuoc-nha
  4. TTVH (23/9/2019), Nam bộ kháng chiến “Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ!”, trang web quan4.hochiminhcity.gov.vn/, link truy cập https://baotintuc.vn/thoi-su/hao-khi-ngay-nam-bo-khang-chien-20210922062353388.htm