KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM 23/11/1946 – 23/11/2021

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền cách mạng nước ta còn non trẻ và đứng trước tình thế hiểm nghèo. Đế quốc, thực dân lại rắp tâm gây chiến hòng bắt dân ta trở lại cuộc đời nô lệ. Chính trong những ngày sục sôi khí thế cách mạng ấy, một số nhân sĩ, trí thức đứng ra vận động và xin phép thành lập tổ chức Ban Hồng Thập tự Việt Nam.

Ngày 23/11/1946, Đại hội đại biểu Hồng Thập tự Việt Nam được tổ chức lần thứ nhất tại Đình làng Thanh Ấm, Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Tây (nay là Hà Nội), chính thức thành lập Hội Hồng Thập tự Việt Nam. Đại hội suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ tịch danh dự của Hội và Người làm Chủ tịch danh dự của Hội trong suốt 23 năm tới khi Người qua đời.

Ngày 4/11/1957, tại cuộc họp Đại hội đồng Hiệp Hội Chữ thập đỏ – trăng lưỡi liền đỏ họp ở Niu-đê-li ( Ấn Độ ), Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên của phong trào Chữ thập đỏ quốc tế.

Ngày 15/12/1965, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Hồng thập tự Việt Nam lần thứ III, Hội Hồ thập tự Việt Nam được đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội của quần chúng, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo Hiến pháp và Pháp Luật của nước Cộng Hoà Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam, điều lệ Hội và 7 nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ Thập Đỏ: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống Nhất, Toàn cầu

Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động vì mục tiêu nhân đạo – hoà bình – hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân