Kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 – 07/05/2022)

Đã 68 năm trôi qua kể từ ngày lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm tướng De Castries vào ngày 7/5/1954, đánh dấu chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chắc hẳn không ai có thể lãng quên một phần lịch sử 9 năm của dân tộc (1945-1954), một cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp và âm mưu can thiệp của đế quốc Mỹ trên lãnh thổ nước nhà. Đây là ngày kỷ niệm lớn và vô cùng quan trọng đối với đất nước ta, đánh dấu bước phát triển đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Chiến dịch Điện Biên Phủ (07.5.1954 – 07.5.2022) là một chiến dịch điển hình trong lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta đánh thắng quân viễn chinh Pháp có tiềm lực quân sự mạnh, vũ khí trang bị hiện đại.

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Nhân dân Việt Nam. Chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX. Thắng lợi oanh liệt này đã buộc Pháp phải ngồi vào bàn ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, công nhận chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương trong đó có Việt Nam.

 

(Kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 – 07/05/2022)

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc son chói lọi của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời, phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”. “Đó là thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới”.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa to lớn, là sự kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó, quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ đồng thời là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu bền chặt, thủy chung, son sắt giữa quân đội, nhân dân 3 nước Đông Dương và sự đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ của các nước anh em và bạn bè quốc tế.