Hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của các bạn sinh viên về vị lãnh đạo tài ba của dân tộc – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021” đã bắt đầu !

Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời mà các bạn sinh viên không nên bỏ lỡ để mở rộng vốn hiểu biết sâu sắc của bản thân về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu những giá trị trong Di chúc của Người, đồng thời nâng cao kiến thức về lịch sử hào hùng của dân tộc và nhận thức đối với các quyền quốc gia về biển đảo Việt Nam, từ đó nâng cao giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

 
     Với thông tin cụ thể như sau:
     Thời gian thi: từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 28/11/2021.
     Cách thức tham gia: Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn hoặc tải ứng dụng (app) hocvalamtheoloibac.
      Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại : https://hocvalamtheobac.vn/ hoặc https://www.facebook.com/hocvalamtheobac