Danh sách GCN tham gia chương trình học kỳ II năm học 2020 – 2021

Học kì II năm học 2020- 2021, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường đã triển khai những chương trình, hoạt động sôi nổi với nhiều lĩnh vực khác nhau: Tình nguyện, Văn hóa – Văn nghệ, Học thuật, Thể dục – Thể thao,…Tạo điều kiện cho sinh viên giao lưu, học hỏi qua các hoạt động ngoại khóa sau quá trình học tập.

Danh sách tổng kết các chương trình sinh viên đã tham gia trong học kì 2 năm học 2021: https://bom.to/WOwZ7R

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DANH SÁCH GCN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ "I NĂM HỌC 2020 -2021 (BẢN CHÍNH THỨC)'

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp Trang Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM đến hết ngày 16 tháng 9 năm 2021.