41094420_1930686200348234_4095910950698221568_n
Tháng Hai 25, 2019 Bình luận

THÔNG BÁO V/v đăng ký mua “Áo đồng phục” cho năm học 2018 – 2019

Đăng bởi:admin onTháng Hai 25, 2019

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
            Số: 03/TB-ĐTN     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v đăng ký mua “Áo đồng phục” cho năm học 2018 – 2019

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-ĐHGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc công bố bộ nhận dạng thương hiệu trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều 4.7 về “Đồng phục Sinh viên” quy định áo sơ mi nam nữ có cổ lót xanh ban hành kèm theo quyết định số 605/QĐ-ĐHGTVT (hình đính kèm).

Nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký mua áo đồng phục cho năm học 2018 – 2019 với nội dung cụ thể như sau:

 

  1. ĐỐI TƯỢNG:

Toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh.

 

  1. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:
  2. Thời gian, hình thức đăng ký:

Thời gian đăng ký: Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 15/03/2019 (Trừ chiều thứ 7 và cả ngày Chủ nhật).

Địa điểm:

+ Văn phòng Đoàn trường cơ sở chính ( Phòng C001A, Khu C, Số 2 – D3 – Khu Văn Thánh Bắc – Phường 25 – Quận Bình Thạnh).

+ Văn phòng Đoàn trường cơ sở quận 12 (Khu H, Số 70 đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM).

Thời gian nhận áo: Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 20/04/2019.

Đối với áo đồng phục dành cho sinh viên khoa Hàng hải và Máy tàu thủy là không thay đổi và cũng được đăng ký, nhận áo vào thời điểm nêu trên .

 

  1. Lệ phí đăng ký:

Áo đồng phục mới có giá 115.000đ/1 áo, áo hàng hải có giá 165.000/1 áo. Mỗi sinh viên khi đăng ký mua áo đồng phục sẽ đóng đủ tiền và nhận phiếu thu từ Văn phòng Đoàn trường. Khi đến nhận áo các bạn mang theo phiếu thu (bắt buộc phải có phiếu thu mới được nhận áo).

Lưu ý:

+ Sinh viên đến đăng ký phải thử size áo trước đăng ký.

+ Riêng đối với áo đồng phục sơ mi cũ vẫn sẽ được sử dụng đến hết năm học 2018 – 2019.

Trên đây là thông báo đăng ký mua áo đồng phục áo năm học 2018 – 2019. Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai đến sinh viên được biết và đăng ký.

 

 

 

 

Nơi nhận:

–      BTV Đoàn trường (để b/c);

–      Các cơ sở Đoàn (để t/h);

–      Lưu Vp.

 

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hương

 

Our Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque nibh et neque faucibus suscipit. Sed auctor ipsum ut tellus faucibus tincidunt.

qhdn
logo_sv
logo
banner sieuthivieclam
nvhtt
ltn
Powered by WordPress.
Copyrights © WordPress.