lo
Tháng Năm 10, 2017 Bình luận

THÔNG BÁO Về cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2019

Đăng bởi:admin onTháng Năm 10, 2017

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
*****
Số:
52  /TB-BTV

 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO
Về cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2019

_____

  1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
  2. Mục đích:

– Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đòan TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

– Tìm kiếm biểu trưng mang đậm chất sinh viên, thể hiện được mục tiêu, tinh thần, khát vọng của sinh viên trường trong giai đoạn 2017 – 2019.

– Phục vụ cho công tác tuyên truyền và sử dụng làm biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Đòan TNCS Hồ Chí Minh trường lần thứ XI.

– Thông qua cuộc thi, giới thiệu, tuyên truyền đến Đoàn viên, sinh viên trường và xã hội những đóng góp tích cực của Đoàn viên sinh viên trường, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển nhà trường và thành phố.

  1. Yêu cầu:

– Cuộc thi phải được tổ chức thiết thực và hiệu quả.

– Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt.

– Tác phẩm dự thi phải đảm bảo về chất lượng và số lượng.

– Tác phẩm dự thi mang tính nghệ thuật cao và không được sao chép từ các tác phẩm khác.

 

  1. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM NỘP BÀI DỰ THI:
  2. Đối tượng:

– Tất cả sinh viên đang học tập tại trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

– Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi.

– Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình.

  1. Thời gian, địa điểm dự thi:

Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày triển khai kế hoạch đến hết ngày 15/06/2017.

Địa điểm nhận tác phẩm:

Văn phòng Đoàn Thanh Niên trường (Địa chỉ: Nhà C, cơ sở chính trường – Số 02, D3, Khu Văn Thánh Bắc, P. 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh – Điện thoại: 0835.124.157).

  1. Hồ sơ dự thi: Gồm có

– Bản in tác phẩm trên giấy A4 không ghi tên, không có ký hiệu riêng, mặt sau ghi mã số tự chọn (gồm 5 chữ số).

– Bản thuyết minh về tác phẩm.

– Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký dự thi.

* Lưu ý: Mã số tự chọn phải thông nhất giữa bản in tác phẩm, phiếu đăng ký dự thi và túi đựng hồ sơ dự thi. Khi nộp tác phẩm phải bỏ vào túi hồ sơ vào được dán keo cẩn thận (Ban tổ chức không nhận những bài dự thi mà túi hồ sơ bị bóc miệng túi).

 

III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC – GIẢI THƯỞNG:

  1. Nội dung:

– Mẫu thiết kế phải có logo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phải thể hiện được số lần nhiệm kỳ XI, thể hiện rõ thông tin Đại hội đại biểu Đòa TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 201(.

– Thể hiện tinh thần, khát vọng và sức trẻ của sinh viên trường, năng động, sáng tạo, xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển nhà trường, góp phần xây dựng phong trào trường nói riêng và thành phố nói chung.

  1. Hình thức:

– Thể hiện trên mặt giấy trắng dày, khổ A4, chi tiết đơn giản, không quá 05 màu, khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết.

– Trình bày 01 mẫu lớn nằm chính giữa đúng kích cỡ 15cm, 01 mẫu thu nhỏ màu và 01 mẫu đen trắng kích cỡ 2,5cm nằm phía dưới góc bên trái trang giấy

– Mẫu thiết kế dự thi phải kèm theo bản thuyết minh tác phẩm, trình bày ngắn gọn trên một mặt giấy A4, cỡ chữ 13 và phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm).

– Hình thức sáng tạo, đơn giản và mang tính khả thi trong thi công.

– Tính năng sử dụng: để làm logo, huy hiệu và có thể thi công trên các chất liệu.

  1. Giải thưởng:

– 01 giải nhất: 2.000.000 đồng/giải+Giấy khen Đoàn Trường;

– 01 giải nhì: 1.000.000 đồng/giải+Giấy khen Đoàn trường.

Trên cơ sở chấm điểm của Ban giám khảo, Ban Thường Vụ Đoàn trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lựa chọn biểu trưng chính thức cho Đại hội. Ban tổ chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải và không hoàn trả các hồ sơ, tác phẩm dự thi không đạt giải.

 

Trên đây là thông báo của Ban Thường Vụ Đoàn trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, Ban Thường Vụ yêu cầu các cơ sở Đoàn triển khai thông báo rộng rãi đến sinh viên toàn trường được biết về cuộc thi, đây cũng là một phương thức tuyên truyền cho Đại hội XI Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019.

 

Chi tiêt về cuộc thi vui lòng liên hệ đ/c Ông Hoàng Ý – P. Chánh Văn phòng Đoàn trường SĐT 01268722629.

 

 

Nơi nhận:

– Ban Thường vụ Đoàn trường;

– BCH, BKT HSV trường;

– Đoàn các khoa;

– Cơ sở Đoàn;

– Sinh viên toàn trường;

– Lưu VP.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Ông Hoàng Ý

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU DỰ THI
THIẾT KẾ BIỂU TRƯNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
LẦN XI, NHIỆM KỲ 2017-2019

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………

Lớp: ……………………………………………………………………………………………………

Khoa: ………………………………………………………………………………………………….

Mã số sinh viên: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………….

Email: …………………………………………………………………………………………………

Facebook: ……………………………………………………………………………………………

Mã số tự chọn (gồm 5 chữ số)(1): ……………………………………………………………..

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày …. Tháng … năm 2017
Người dự thi
(ký và ghi rõ họ tên)

 

………………………………………..

Ghi chú (1): Mã số tự chọn gồm 5 chữ số, bắt buộc phải giống với mã số tự chọn được ghi sau tờ A4 in sản phẩm dự thi.

Our Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque nibh et neque faucibus suscipit. Sed auctor ipsum ut tellus faucibus tincidunt.

qhdn
logo_sv
logo
banner sieuthivieclam
nvhtt
ltn
Powered by WordPress.
Copyrights © WordPress.