TB ĐTN Số 12 V/v mở lớp cảm tình đoàn và kết nạp đoàn viên mới lần I, năm học 2015 – 2016

Đăng bởi:admin onTháng Ba 3, 2016

 

07/10/2015

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016 của Ban chấp hành Đoàn trường, nhằm giới thiệu và tạo điều kiện những thanh niên ưu tú chưa được kết nạp Đoàn được đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và góp phần xây dựng tổ chức Đoàn thêm vững mạnh, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Lớp cảm tình Đoàn và kết nạp đoàn viên mới lần I năm học 2015 – 2016 với nội dung cụ thể như sau:

 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
*****

Số: 12 /TB-ĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

    TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v mở lớp cảm tình đoàn và

kết nạp đoàn viên mới lần I, năm học 2015 – 2016

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016  của Ban chấp hành Đoàn trường, nhằm giới thiệu và tạo điều kiện những thanh niên ưu tú chưa được kết nạp Đoàn được đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và góp phần xây dựng tổ chức Đoàn thêm vững mạnh, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Lớp cảm tình Đoàn và kết nạp đoàn viên mới lần I năm học 2015 – 2016  với nội dung cụ thể như sau:

 

I.            ĐỐI TƯỢNG:

Tất cả thanh niên ưu tú của các cơ sở Đoàn là cán bộ – giảng viên và sinh viên dưới 30 tuổi chưa được kết nạp Đoàn.

 

II.         THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1.     Thời gian:  Ngày 17/10/2015 (Thứ 7)

–         Buổi sáng: từ 7h30 đến 10h30

–         Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30

*Lưu ý: Học viên đi học đầy đủ 2 buổi.

2.      Địa điểm: Giảng đường C, cơ sở chính (Số 2 – D3 – Khu Văn Thánh Bắc – Phường 25 – Quận Bình Thạnh).

 

III.     HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:

1.     Hình thức đăng ký:

–         Bí thư Chi đoàn lập danh sách và thu 2 hình 3×4 những sinh viên chưa được kết nạp đoàn và có nguyện vọng muốn đứng vào hàng ngũ của Đoàn (theo mẫu).

–         Thời gian đăng ký: Từ 07/10/2015 đến ngày 16/10/2015.

–         Địa điểm đăng ký: Văn phòng Đoàn trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

2.     Lệ phí tham gia:

–         Mỗi học viên khi tham gia lớp học đóng 50.000đ/1 học viên gồm tiền tài liệu, giấy làm bài thu hoạch, sổ đoàn, thẻ đoàn, nghị quyết, báo cáo viên.

–         Tài liệu học sẽ được Ban Tổ chức lớp học phát cho các bạn học viên.

 

3.  Chương trình học :

–          Học viên sẽ được học 03 bài trong tài liệu Bồi dưỡng cảm tình đoàn cho thanh thiếu niên.

–          Sau đó học viên sẽ làm một bài thu hoạch, nếu đạt sẽ được chứng nhận và xét kết nạp đoàn.

Thắc mắc vui lòng liên hệ: Đ/c Võ Tấn Sang – P. Chánh VP Đoàn, SĐT: 01628441308.

 

Nơi nhận:

–    BTV Đoàn trường (để b/c);

–    Các cơ sở Đoàn (để t/h);

–    Lưu VT.

 

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

P. CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Võ Tấn Sang

Our Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque nibh et neque faucibus suscipit. Sed auctor ipsum ut tellus faucibus tincidunt.

qhdn
logo_sv
logo
banner sieuthivieclam
nvhtt
ltn
Powered by WordPress.
Copyrights © WordPress.