HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ

Khoa Công Nghệ Thông tin

Đoàn khoa Công Nghệ Thông Tin là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh. Qua từng giai đoạn phát triển tổ chức đoàn khoa Công Nghệ Thông Tin đã trở thànhmột tổ chức thân thiết và gần gũi với sinh viên khoa.

Khoa Công Trình Giao Thông

Đoàn khoa Công Trình Giao Thông là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh. Qua từng giai đoạn phát triển tổ chức đoàn khoa Công Trình Giao Thông đã trở thành một tổ chức thân thiết và gần gũi với sinh viên khoa.

Khoa Điện - Điện Tử Viễn Thông

Đoàn khoa Điện-Điện Tử Viễn Thông là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh. Qua từng giai đoạn phát triển tổ chức đoàn khoa Điện – ĐTVT đã trở thành một tổ chức thân thiết và gần gũi với sinh viên khoa.

Khoa Hàng Hải

Đoàn khoa Hàng Hải là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh. Qua từng giai đoạn phát triển tổ chức đoàn khoa Hàng Hải đã trở thànhmột tổ chức thân thiết và gần gũi với sinh viên khoa.

Khoa Máy Tàu Thủy

Đoàn khoa Máy Tàu Thủy là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh. Qua từng giai đoạn phát triển tổ chức đoàn khoa Máy Tàu Thủy đã trở thànhmột tổ chức thân thiết và gần gũi với sinh viên khoa.

Khoa Đóng Tàu và Công Trình Nổi

Đơn vị Đoàn TNCS HCM Khoa Đóng tàu thủy và Công trình nổi luôn xứng đáng là ngọn cờ đầu trong phong trào Đoàn – Hội của Trường ĐH GTVT TP HCM. Với mục tiêu hàng năm, 100% sinh viên trong Khoa phải tham gia các phong trào tình nguyện vì thế BCH LCĐ Khoa luôn vận động, tổ chức các chương trình cho sinh viên trong Khoa.

Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng

Đoàn khoa Kỹ Thuật Xây Dựng là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh. Qua từng giai đoạn phát triển tổ chức đoàn khoa Kỹ Thuật Xây Dựng đã trở thành một tổ chức thân thiết và gần gũi với sinh viên khoa.

Khoa Cơ Khí

Đoàn khoa Cơ Khí là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh. Qua từng giai đoạn phát triển tổ chức đoàn khoa Cơ Khí đã trở thành một tổ chức thân thiết và gần gũi với sinh viên khoa.

Khoa Kinh Tế Vận Tải

Đoàn khoa Kinh Tế Vận Tải là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh. Qua từng giai đoạn phát triển tổ chức đoàn khoa KTVT đã trở thành một tổ chức thân thiết và gần gũi với sinh viên khoa.

Chi đoàn CB Phòng ban & CĐ GV CB-Ngoại ngữ- LLCT

Đoàn khoa Chi đoàn CB Phòng ban & CĐ GV CB-Ngoại ngữ- LLCT là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh. Qua từng giai đoạn phát triển tổ chức Chi đoàn CB Phòng ban & CĐ GV CB-Ngoại ngữ- LLCT đã trở thành một tổ chức thân thiết và gần gũi với sinh viên khoa.

Our Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque nibh et neque faucibus suscipit. Sed auctor ipsum ut tellus faucibus tincidunt.

qhdn
logo_sv
logo
banner sieuthivieclam
nvhtt
ltn
Powered by WordPress.
Copyrights © WordPress.