Giới thiệu sơ lược

Đăng bởi:admin onTháng Ba 3, 2016

 

Đoàn khoa Công Nghệ Thông Tin

là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh. Qua từng giai đoạn phát triển tổ chức đoàn khoa Công Nghệ Thông Tin đã trở thànhmột tổ chức thân thiết và gần gũi với sinh

viên khoa. Và các đoàn viên của khoa luôn tham gia tích cực vào phong trào chung đoàn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh.Trong các chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh thì các chiến sỹ tình nguyện thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin luôn là những chiễn sỹ xông xáo và tích cực cùng với các chiến sỹ tình nguyện trong đoàn sinh viên viên tình nguyện mùa hè xanh của trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh giúp đỡ bà con trong vùng mà đoàn đi qua.

Bí thư đoàn khoa: Thầy Trần Đức Doanh

Phương hướng hoạt động của đoàn Khoa Công Nghệ Thông Tin

1. Công tác giáo dục đoàn viên:

– Giáo dục chính trị tư tưởng

– Giáo dục truyền thống cách mạng

– Giáo dục đạo đức lối sống

– Giáo dục pháp luật

– Giáo dục truyền thống nhà trường.

2. Các chương trình hành động:

– Tham gia tích cực vào các phong trào, hoạt động của đoàn trường

3. Công tác xây dựng Đoàn và tập hợp thanh niên:

– Công tác tập hợp thanh niên (tập hợp thanh niên thông qua: tổ chức Hội Sinh Viên, các CLB đội nhóm, các đội hình thanh niên tình nguyện,…) , Xây dựng Đoàn về tư tưởng chính trị ,Xây dựng Đoàn về mặt tổ chức  ,Tham gia xây dựng Đảng.

4. Công tác chỉ đạo:

– Đẩy mạnh khai thác các nguồn lực xã hội để phục vụ cho các hoạt động phong trào – Tập trung nắm bắt tình hình an ninh, chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên

Our Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque nibh et neque faucibus suscipit. Sed auctor ipsum ut tellus faucibus tincidunt.

qhdn
logo_sv
logo
banner sieuthivieclam
nvhtt
ltn
Powered by WordPress.
Copyrights © WordPress.