Tin tức – Sự kiện

[THÔNG BÁO] Vv đăng ký mua áo đồng phục năm học 2019 – 2020

Đăng bởi:HN

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH             Số: 12 /TB-ĐTN     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2019 THÔNG BÁO V/v đăng ký mua “Áo đồng phục” cho năm học 2019 – 2020 Căn cứ Quyết định số…

“Hiến Máu Tình Nguyện” lần II – năm học 2018 – 2019

Đăng bởi:admin

  THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH *** Số: 05- TB/ĐTN-BPT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH         TP. Hồ Chí Minh, ngày  25 tháng 4 năm 2019 THÔNG BÁO Tổ chức hoạt động  “Hiến Máu Tình Nguyện” lần II…

THÔNG BÁO V/v Tổ chức giới thiệu Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam (Honda Y-E-S Award) năm 2019

Đăng bởi:admin

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH *** Số: 226 TB-ĐHGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       TP. Hồ Chí Minh, ngày  24 tháng 04 năm 2019 THÔNG BÁO V/v Tổ chức giới…

Thông báo V/v tuyển Tình nguyện viên thực hiện Dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam

Đăng bởi:admin

Căn cứ phân công của Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh trong thông báo số 683 – TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC ngày 16 tháng 01 năm 2019 về việc thực hiện kế hoạch của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM về việc Dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam thuộc…

THÔNG BÁO V/v TỔ chức thi “Olympic các môn Cơ học cấp trường” và chuẩn bị cho kỳ thi Olympic các môn Cơ học toàn quốc năm 2019

Đăng bởi:admin

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   Số: 03/TB – ĐTN TP.Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 02  năm 2019   THÔNG BÁO V/v TỔ chức thi “Olympic các môn Cơ học cấp trường” và chuẩn bị…

THÔNG BÁO Về việc tham gia giải cờ vua sinh viên thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV năm 2019

Đăng bởi:admin

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH ***** Số: 02/TB – HSV         TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2019 THÔNG BÁO Về việc tham gia giải cờ vua sinh viên…

THÔNG BÁO V/v đăng ký mua “Áo đồng phục” cho năm học 2018 – 2019

Đăng bởi:admin

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH             Số: 03/TB-ĐTN     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018 THÔNG BÁO V/v đăng ký mua “Áo đồng phục” cho năm học 2018 – 2019 Căn…

Chương trình học bổng Mitsubishi năm 2019 – Học bổng toàn phần tại Nhật Bản

Đăng bởi:admin

Thực hiện văn bản ký kết hợp tác giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Công ty Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) – Nhật Bản về chương trình học bổng Mitsubishi học Đại học tại Nhật Bản năm 2019, Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức Chương trình hội thảo giới thiệu…

THÔNG BÁO V/v TỔ CHỨC KỲ THI OLYMPIC TOÁNSINH VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Đăng bởi:admin

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   TP.Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 11 năm 2018 THÔNG BÁO V/v TỔ CHỨC KỲ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019 Căn cứ thông báo số 01…

[THÔNG BÁO] Tham gia lớp Tập huấn “Nghiên cứu khoa học sinh viên, giảng viên trẻ” năm học 2018-2019”

Đăng bởi:HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG KHCN, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 29/KH-KHCN-NC&PT Về việc tham gia lớp Tập huấn “Nghiên cứu khoa học sinh viên,giảng viên trẻ” năm học 2018-2019…

Our Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque nibh et neque faucibus suscipit. Sed auctor ipsum ut tellus faucibus tincidunt.

qhdn
logo_sv
logo
banner sieuthivieclam
nvhtt
ltn
Powered by WordPress.
Copyrights © WordPress.