Thông Báo

Hoạt động Hiến máu tình nguyện lần I năm học 2019-2020

Đăng bởi:admin

THÔNG BÁO Tổ chức hoạt động  “Hiến Máu Tình Nguyện” lần I – năm học 2019 – 2020 Căn cứ kế hoạch 12 -KH/ĐTN-BPT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức hoạt động “Hiến Máu Tình Nguyện”lần II – năm học 2018-2019, Ban Chấp hành Đoàn…

“Hiến Máu Tình Nguyện” lần II – năm học 2018 – 2019

Đăng bởi:admin

  THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH *** Số: 05- TB/ĐTN-BPT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH         TP. Hồ Chí Minh, ngày  25 tháng 4 năm 2019 THÔNG BÁO Tổ chức hoạt động  “Hiến Máu Tình Nguyện” lần II…

[TB] Số 26 2015 Thông báo V/v bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2014 – 2015 và thông tin các tiêu chí phong trào Sinh viên 5 tốt năm học 2015-2016.

Đăng bởi:admin

07/10/2015 Nhằm tổng kết, bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm 2014-2015 và thông báo tình hình Phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2015-2016, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường thông báo đến toàn thể sinh viên trường các nội dung sau: HỘI SINH VIÊN VIỆT…

[TB] Số 25 Kết quả cuộc thi tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường năm 2015

Đăng bởi:admin

  07/10/2015 Căn cứ kết quả thi của các thí sinh trong cuộc thi tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường năm 2015, nay Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường xin công bố danh sách các thí sinh được chọn trở thành Cộng…

V/v bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2014 – 2015 và thông tin các tiêu chí phong trào Sinh viên 5 tốt năm học 2015-2016.

Đăng bởi:admin

07/10/2015 Nhằm tổng kết, bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm 2014-2015 và thông báo tình hình Phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2015-2016, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường thông báo đến toàn thể sinh viên trường các nội dung sau: HỘI SINH VIÊN VIỆT…

TB ĐTN Số 12 V/v mở lớp cảm tình đoàn và kết nạp đoàn viên mới lần I, năm học 2015 – 2016

Đăng bởi:admin

  07/10/2015 Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016 của Ban chấp hành Đoàn trường, nhằm giới thiệu và tạo điều kiện những thanh niên ưu tú chưa được kết nạp Đoàn được đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí…

Số 27 2015 TB BTK V/v Tổ chức ngày hội “Sinh viên năm nhất” năm 2015 Lễ khai giảng khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh khóa 2015

Đăng bởi:admin

  10/10/2015 Căn cứ vào kế hoạch số 16/KH – BTK ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Ngày hội “Sinh viên năm nhất” năm 2015; Nay Ban Thư ký Hội sinh…

Số 11 2015 QĐ BTK V/v Thành lập Câu lạc bộ Patin và công nhận Ban chủ nhiệm CLB Patin lần I, nhiệm kỳ (2015 – 2016)

Đăng bởi:admin

  14/10/2015 Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam điều chỉnh (sửa đổi) được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số: 1739/QĐ – BNV ngày 25/12/2009; Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ…

[TB] Số 33 TB BTK V/v Đăng ký tham gia Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh” Lần thứ III – năm 2015

Đăng bởi:admin

  29/10/2015 Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BTK ngày 15/9/2015 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố về việc tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh” lần thứ III – năm 2015, Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Giao thông vận tải Tp….

Số 12 2015 QĐ BTK TĐKT Vv Khen thưởng các cá nhân đạt giải trong cuộc thi thiết kế biểu trưng chào mừng Đại hội VI Hội sinh viên Việt Nam trường

Đăng bởi:admin

  15/10/2015 Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam điều chỉnh (sửa đổi) được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số: 1739/QĐ – BNV ngày 25/12/2009; Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ…

Our Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque nibh et neque faucibus suscipit. Sed auctor ipsum ut tellus faucibus tincidunt.

qhdn
logo_sv
logo
banner sieuthivieclam
nvhtt
ltn
Powered by WordPress.
Copyrights © WordPress.