download (2)
Tháng Ba 6, 2016 Bình luận

Thông báo tổ chức Tổng kết chiến dịch “Xuân tình nguyện” và Ra quân “Tháng thanh niên” năm 2016

Đăng bởi:admin onTháng Ba 6, 2016

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH

____________

 Số: 01 /TB-BTK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO
 Tổng kết Chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2016

Ra quân “Tháng thanh niên” năm 2016

Căn cứ kế hoạch Số: 17/KH-BTK của Ban Thư ký Hội sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2016 và Kế hoạch tổ chức Tháng thanh niên năm 2016 của Đoàn Trường.

Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến sinh viên toàn trường về lễ Tổng kết Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2016 và Ra quân Tháng thanh niên năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h30 ngày 28 tháng 02 năm 2016 (Chủ nhật).

2. Địa điểm: Hội trường E001, Cơ sở chính (số 2 đường D3, khu Văn Thánh Bắc, P.25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh).

3. Đối tượng:

– Chiến sĩ tham gia Chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2016.

– Sinh viên toàn trường.

– Sinh viên tham gia hỗ trợ Tư vấn tuyển sinh.

4. Nội dung:

– Tổng kết Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2016, khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch Xuân tình nguyện 2016.

– Ra quân “Tháng thanh niên” năm 2016.

Lưu ý: Đồng thời, tại buổi lễ Ban chỉ huy chiến dịch sẽ tiến hành thu giấy đi đường của các bạn sinh viên tham gia hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đã được Ban chỉ huy triển khai trong chiến dịch. Đề nghị các bạn mang theo giấy đi đường khi tham dự chương trình.

Trên đây là thông báo của Ban thư ký Hội sinh viên Trường về lễ tổng kết chiến dịch Xuân tình nguyện 2016 và Ra quân tháng thanh niên 2016. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Tấn Quang – Chánh VP Hội SV – Chỉ huy Phó Chiến dịch, số điện thoại: 0964 757 264. 

Nơi nhận:

– BTV Đoàn Trường;

– BTK HSV Trường;

– Sinh viên toàn trường;

– Lưu VT.

TL. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Quang

Our Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque nibh et neque faucibus suscipit. Sed auctor ipsum ut tellus faucibus tincidunt.

qhdn
logo_sv
logo
banner sieuthivieclam
nvhtt
ltn
Powered by WordPress.
Copyrights © WordPress.