Tập huấn kỹ năng lần 1 năm học 2014-2015

Đăng bởi:admin onTháng Ba 4, 2016

Tập huấn kỹ năng lần 1 năm học 2014-2015

26/10/2014

Nhằm tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn – Hội những kỹ năng cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức sau này,Đoàn thanh niên – Hội sinh viên khoa tổ chức buổi dã ngoại tập huấn cho cán bộ cụ thể như sau:

 

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH GTVT TP.HCM

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Số: 06/KH-BCH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 10  năm 2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn – Hội

Chương trình “Kết Nối”

Nhằm tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn – Hội những kỹ năng cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức sau này,Đoàn thanh niên – Hội sinh viên khoa tổ chức buổi dã ngoại tập huấn cho cán bộ cụ thể như sau:

I.SỐ LƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN:

  1. Số lượng: 60 sinh viên là cán bộ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Giao thông vận tải Tp. HCM.
  2. Thời gian: Vào lúc 7h00 đến 15h00 ngày 02/11/2014.
  3. Địa điểm tổ chức: Công viên Hoàng Văn Thụ.

II.NỘI DUNG:

Phần STT Thời gian Nội dung
1

 

1. 7h – 7h15 Tập trung tại cs1 trường Đh Gtvt Tp.HCM, điểm danh, sinh hoạt.
2. 7h15 – 12h Chuỗi trò chơi lớn (phần 1)
3. 12h – 12h30 Ăn trưa và nghỉ ngơi
2 4. 12h30 – 14h30 Trò chơi lớn (Phần 2)
5. 14h30 – 15h Tổng kết, điểm danh ra về

III.KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Nguồn kinh phí từ Đoàn Khoa và LCH sinh viên khoa

IV.THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:

1. Bùi Duy Sâm P.BT Đoàn Khoa kiêm LCH trưởng LCH sinh viên khoa Trưởng Ban
2. Thái Ngọc Thạch Uv BCH Phó Ban
3. Trình Thị Bảo Thoa Uv BCH Thành Viên
4. Nguyễn Hoàng Sơn Uv BCH Thành Viên
5. Võ Thị Hồng Hảo Bí thư chi đoàn KM11 Thành Viên
6. Nguyễn Duy Dũng Chủ nhiệm CLB TIT Thành Viên

V.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Ngày 11/10/2014: Thông qua BCH Đoàn khoa, LCH sinh viên khoa.

Ngày 13/10/2014: Xin ý kiến Hội sinh viên trường.

Ngày 18/10/2014: Triển khai kế hoạch.

Ngày 31/10/2014: Họp công tác chuẩn bị, tổng duyệt chương trình.

Ngày 02/11/2014: Thực hiện chương trình.

Nơi nhận:

Hội sinh viên trường (để báo cáo)

Các đ/c UVTT Đoàn khoa

– Các đ/c UV BCH Đoàn khoa

– Các đ/c BCH LCH Sinh viên khoa

TM.BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

Bùi Duy Sâm

Our Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque nibh et neque faucibus suscipit. Sed auctor ipsum ut tellus faucibus tincidunt.

qhdn
logo_sv
logo
banner sieuthivieclam
nvhtt
ltn
Powered by WordPress.
Copyrights © WordPress.