[TB] Số 25 Kết quả cuộc thi tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường năm 2015

Đăng bởi:admin onTháng Ba 3, 2016

 

07/10/2015

Căn cứ kết quả thi của các thí sinh trong cuộc thi tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường năm 2015, nay Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường xin công bố danh sách các thí sinh được chọn trở thành Cộng tác viên, cụ thể như sau:

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

****

                         Số: 24 /TB – HSV Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết quả cuộc thi tuyển chọn Cộng tác viên

Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường năm 2015

Căn cứ kết quả thi của các thí sinh trong cuộc thi tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường năm 2015, nay Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường xin công bố danh sách các thí sinh được chọn trở thành Cộng tác viên, cụ thể như sau:

 

STT Họ và tên Lớp Khoa
1 Nguyễn Thị Bích Hằng KT15B Kinh tế vận tải
2 Phạm Thị Ngọc Hồng KT15C Kinh tế vận tải
3 Nguyễn Thanh Duy CG15B Công trình giao thông
4 Lê Thị Thùy Linh KT15B Kinh tế vận tải
5 Nguyễn Trần Khánh Thy KQ15A Kinh tế vận tải
6 Thân Tuấn Anh VT15B Kỹ thuật tàu thủy
7 Lê Đình Đạt CK15D Cơ khí
8 Huỳnh Thị Ái KQ15B Kinh tế vận tải
9 Đỗ Thành Hiếu Thắng KQ15B Kinh tế vận tải
10 Phí Thị Liền KT15B Kinh tế vận tải
11 Phạm Hải Đăng KT15C Kinh tế vận tải
12 Mai Mộng Hiền KT15B Kinh tế vận tải
13 Ngô Quang Đại KQ15B Kinh tế vận tải
14 Phạm Thị Bích Cần KT15A Kinh tế vận tải
15 Phạm Thùy Trang KQ15B Kinh tế vận tải
16 Phan Minh Anh KT15B Kinh tế vận tải
17 Trần Thị Kim Trinh QL15A Kinh tế vận tải

 

Mọi thắc mắc liên hệ Đ/c Đào Duy Cảnh – Phó Chánh văn phòng Hội sinh viên Trường (0976042227).

 

Nơi nhận:

– BTV Đoàn, BTK HSV (để b/c);

– BQL website (để t/t);

– Sinh viên toàn trường (để t/t);

– Lưu VP.

TL. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đào Duy Cảnh

Our Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque nibh et neque faucibus suscipit. Sed auctor ipsum ut tellus faucibus tincidunt.

qhdn
logo_sv
logo
banner sieuthivieclam
nvhtt
ltn
Powered by WordPress.
Copyrights © WordPress.